Sunday, 03/12/2023 - 15:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Xuân
Quyết định số 3236/QĐ-QBTTE ngày 26/08/2022 của Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em huyện Thái Thụy phê duyệt kinh phí thực hiện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Văn bản liên quan