Trường THCS Thụy Xuân tổ chức  Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2018